Anders Hanssons Entreprenad har varit verksamt som företag sedan år 2003 och registrerad som C-verksamhet (verksamhetskod 90:40) sedan år 2015. Den 1/1-2020 ombildades den enskilda firman Anders Hanssons Entreprenad till Anders Hanssons Entreprenad AB.

Företagets verksamhet innefattar olika typer av markarbeten såsom byte av VA, plattläggning, plantering och asfalteringsarbeten till såväl statliga och kommunala som privata kunder.

Vår kvalitetspolicy bygger på att vi, tillsammans med beställare och övriga inblandade partners, ska leverera ett felfritt arbete i linje med våra kunders förväntningar. Genom lyhördhet skapar vi affärsrelationer som bygger på respekt för varandras erfarenheter, åsikter och kunnande. God kvalitet innebär också att vi driver våra arbetsplatser med god arbetsmiljö, gott uppförande samt god ordning. Vi önskar att våra kunder ser oss som det bästa alternativet gällande kvalitet och pris i kombination. Vår ambition är att varje projekt och dess beställare blir vår nästa referens.